The book of stones

מאת רוברט סימונס וניישה אישין.

בינתיים ניתן להשיגו באנגלית בלבד, אך ללא ספק שווה את המאמץ לקוראי אנגלית. המחברים הם מכרים אישיים של דני ז”ל ואירית הראל מהחנות הותיקה “אירית קריסטלים”. דני הביא עותקים שלו כבר בשנת 2006, מאז הספיקו המחברים להוציא מהדורה חדשה ומעודכנת וכן מהדורת כיס.

זהו ספר גדול המכיל תמונות צבעוניות ויפהפיות. לסימונס ואשתו חברה למסחר באבנים מהידועות בארה”ב ואצלם ניתן להשיג בין היתר תכשיטים משובצי קריסטלים ופריטי אספנות נדירים. לנשיה יש בי”ס ללימוד ריפוי ואבחון בקריסטלים. כמו-כן הוציאה לפני מספר שנים ערכת קלפים המציגים את הקריסטלים ותכונותיהם האנרגטיות שגם אותם ניתן להשיג בחנות.

בספר מידע מעמיק על כ-250 קריסטלים כולל מידע אנרגטי, גימולוגי ותמונות. על כל קריסטל כתב כל אחד משני המחברים בנפרד על פי תפישתו והשקפת עולמו.

את הספר ניתן להשיג בחנות אירית קריסטלים הנמצאת ברחוב המסגר 4 באיזור התעשייה של רעננה. אפשר גם  להזמינו דרך האינטרנט.