סטיצ’סטייט/אטלנטיסייט/לוונדרייט – Stichstite/Atlantisite/Lavenderite