סטיצ’טייט/אטלנטיסייט/לוונדרייט – Stichtite/Atlantisite/Lavenderite