בלדסטון (בלאדסטון)/ אבן-דם/הליוטרופ Bloodstone/Heliotroe