אגת-פרח / אגת פריחת-הדבדבן Flower-Agate / Blossom cherry Agate