שיחות עם מלאכים

מאת ד"ר מייקל אבראמס. הוצאת אהבה.

מחבר הספר, ד”ר מייקל אבראמס עבד כרופא בחדר מיון, הוא עשה במשך שנים רבות תהליך עמוק של התפתחות אישית ורוחנית וכרופא יצא לו להיות נוכח ברגעים רבים בהם עזבו אנשים את גופם. לאחר חוויה כזו היה נוהג להכנס למדיטציה עמוקה במהלכה חווה את האנרגיות שקיימות סביב. לאחר תרגול ממושך לאורך שנים נוכח שהוא מצליח ליצור קשר עם יישויות אנרגטיות שהגדירו עצמן כמלאכים שנמצאים שם עבור המתים, היה לו קשר בעיקר עם אחת מהן, שהגדירה עצמה כמלאך הנמצא שם לא עבור המת, אלא עבור אבראמס עצמו. אותן יישויות העבירו לו הרבה ידע חשוב והבהירו נקודות שאותן ניתן להבין רק כשמתבוננים על המוות מזוויות שונות מהמקובל.

הספר מחולק לפרקים שבתחילתו של כל אחד מהם מתואר מקרה מוות של אדם כלשהו, בנסיבות וגילאים שונים ומגוונים. נסיבות המוות של כל אחד מאותם אנשים מעלות סוגיות שונות עליהן משוחח ד”ר אבראמס עם חבריו במימד האחר.

התובנות שהוא מקבל לגבי נושאים כמו: בחירות אישיות, מוות, כסף, מין, היקום וטבע המציאות מדהימים ומרחיבים את הדעת. ספר שיעשיר את עולמו של כל מי שיקרא בו ובוחר בדרך של התפתחות, התרחבות ולמידה.