רוטיל Rutile

מראה: קיימת בטבע בצורות ובצבעים שונים: צהוב, זהב, ירוק, סגול, כחול, אדום, חום ושחור. מתגבשת בדרך כלל במבנים מאורכים, ומופיעה גם כאוקטהדרון (פירמידה כפולה) וגבישים דמויי מוטות, שלעיתים נראים כמורכבים מהמון חוטים השזורים ומפותלים יחד. מרבה להתגבש בשיתוף עם מינרלים אחרים, בעיקר עם  אבנים ממשפחת הקוורץ, כמו קריסטל-קוורץ, סמוקי-קוורץ, סיטרין ואמטיסט וגם בקונזייט וטופז. כשהרוטיל נמצא בתוך גביש, האנרגיה שלו מצטרפת לתכונות הגביש ומעצימה אותן. מקור השם במילה הלטינית ‘רוטילוס’ שפירושו:” אדמוני”.

מידע גימולוגי: הנוסחה הכימית היא TiO2 כלומר: טיטניום מחומצן. מבנה ההתגבשות הקריסטלי הפנימי טטרהגונלי. המשקל הסגולי 4.2 גרם לסמ”ק והקשיות בין 6 ל-6.5 בסולם של 1-10

היבט רוחני: בעיקר בצבע המוזהב עוטפת את האוחז בה בהגנה אנרגטית. עוזרת לסלק אנרגיות מיותרות שקיימות בהילה או כאלה שעשויות להכנס אליה מבחוץ. מביאה לניקוי מהיר ומיידי של ההילה ומאפשרת חיזוק ביכולת התקשור על-ידי כך שכשההילה נקייה יותר, קל יותר לאנרגיות גבוהות ומעודנות להכנס מבחוץ. מתאימה לאנשים שמרבים לעשות מסעות אסטרליים (חוץ-גופיים) מסייעת להתחבר למשמעות שיש למסע במציאות של זה שעושה אותו.

היבט נפשי-מנטלי: טובה במיוחד לסוגיות שונות של זוגיות ובעיות בין בני זוג או אנשים הנמצאים בכל סוג של קשר חשוב או מערכת יחסים קרובה. מאזנת בין הרמות השונות של המערכת האנושית. מעמיקה את הראייה הפנימית לגבי בעיות שונות והבנה לגבי השורש של הבעיה, מדוע היא קיימת ומה הדרך הנכונה לנקותה.

היבט פיזי: מתגברת אנרגיה. משפיעה בצורה מצוינת על סוגיות שונות של עיניים, טוב לתת לאם לאחר לידה, יכולה לאזן ולווסת יצירת חלב-אם. טובה לבעיות שונות של נשימה. הרוטיל האדומה עוזרת להגברת האנרגיה המינית.

רוטילייטד קוורץ ורוטילייטד סמוקי-קוורץ