קריסטל-קוורץ קתדרלה Quartz Crystal Cathedral

תיאור ומראה: מדובר בגבישי קריסטל-קוורץ שנראים כמורכבים ממספר גבישים יחידים בעלי מראה דומה בגדלים שונים הדבוקים זה לזה וכל אחד מהם משתלב בצורה הכללית. לעיתים נראה כאילו כל הגבישים הקטנים יותר “מחוברים” לגביש-אם אחד גדול בעל סיומת בודדת. הם נקראים “ספריות קתדרלה” מפני שהם מייצגים שני מושגים: “קתדרלה” – שהיא מקום בו יש הכרה באלוהים, ו”ספריה” – מקום אליו הולכים על-מנת לצבור ידע.

מידע גימולוגי: מבחינה כימית זהו קוורץ: שילוב של סיליקה וחמצן וקשיות בדרגה 7. מבנה התגבשות פנימי הקסהגונלי-משושה. מבחינת ההתגבשות מדובר בתופעה הנקראת “פיתול”, סוג של ספירלה שנוצרת בתוך פנים הגביש וגורמת להווצרות מדרגות לאורך צדדיו וקודקודיו. גבישי הקתדרלה מזכירים את הגבישים האלסטיאליים, בשני המקרים מדובר בגביש אם אחד גדול שאליו מחוברים גבישים נוספים קטנים יותר.

שימוש אנרגטי: גבישי הקתדרלה מייצגים את האפשרות לאחד את התחושה האינטואיטיבית של ידיעה פנימית עם ידע טהור. הם אינם נפוצים ונמשכים אליהם אנשים המעוניינים ויכולים לאחד כוחות למטרה משותפת של אור. במובן מסוים אפשר להשוות את גביש הקתדרלה לאמן או מרצה שאנשים רוצים את קרבתו על מנת לספוג מאישיותו ומהידע שלו. למרות שהקתדרלות מקיימות את התכונות הרגילות של הקריסטל-קוורץ אין זה מומלץ להשתמש בהן כגביש רגיל ועדיף לייעד אותן למטרה הספציפית שלהן.

חשיבות תקופתית: גבישי הקתדרלה מתגלים בתקופה חשובה זו של מעבר בין עידן הגדי לדלי, הקורה אחת לאלפיים שנה. הקתדרלות משמשות כתחנות מעבר דרכן למידע חשוב וגבוה עבור האנושות, מידע שייקלט על ידי אלה שפתוחים רגשית ונמצאים בדרגת ההתפתחות הרוחנית המתאימה. המידע המועבר נוגע לשינויים והכוונה איך להתנהל בתוך המעבר הזה. אלה שנענים לקריאה ירגישו משיכה אל הגביש ורצון להעביר את המסרים הלאה לאלה שאינם יכולים לקלוט אותם ישירות.

מידע היסטורי: אחדות מהקתדרלות שמופיעות כיום היו קיימות בתקופת יבשת למוריה. מידע שמגיע בתקשור מצביע על כך שזקני למוריה נעזרו בגבישי הקתדרלה לצורך דומה בתקופת קיומה של היבשת לפני עשרות-אלפי שנים והם מתגלים כיום מחדש עם קריאה לעשות את אותו תהליך בתקופה הנוכחית. הצפי הוא שקבוצת אנשים שמחויבים לתהליך יימשכו אל הגבישים האלה ויעשו איתם את התהליך ולאחר מכן ינחילו אותו לאחרים.