קריסטל-קוורץ טבולרי Tabular Crystal quartz

מראה: זהו גביש (גנרטור) של קריסטל-קוורץ בעל מבנה רגיל: שש צלעות וסיומות המסתיימות בחוד. המיוחד בו הוא מראהו: הוא שטוח, ושתיים מצלעותיו כולל הסיומות שלהן רחבות מאד. הוא נחשב לקריסטל עוצמתי ולא-נפוץ. רבים מהגנרטורים הטבולריים הם דו-חודיים. קיימות גם מושבות של גנרטורים טבולריים רגילים או דו-חודיים.

שימוש אנרגטי כללי: השימוש העיקרי בו הוא ביכולתו לשמש כגשר:  בין שני בני-אדם, שתי צ’קרות, שני נושאים ובכל מקרה של שתי רמות שונות של אנרגיה שזקוקות לגישור. בגבישים הטבולריים הדו-חודיים ניתן להשתמש למטרות טלפתיה (גבישים דו-חודיים מתאימים באופן כללי לטלפתיה וכשהגביש הוא טבולרי העוצמה מוגברת).המידע הגימולוגי זהה לזה של הקריסטל-קוורץ (ר’ מחיצת הקריסטל-קוורץ).

שימוש רוחני: מצוין כמלווה למדיטציה. עוזר לגשר ולתקשר עם מימדים גבוהים של רמת הנשמה ושל מציאויות אחרות חיצוניות, כולל חיבור לחיים קודמים. לעיתים יש צורך לעבוד איתו במשך תקופה לפני שמורגשות תוצאות, מאחר שלצורך מצבי תקשור ומדיטציה עמוקה יש צורך באיזון ופתיחה של כל הצ’קרות. 

שימוש נפשי-מנטלי: עוזר לחבר את המציאות היומיומית הקשה עם מצב הוויה גבוה יותר שלנו שמביא איתו מחשבות אוהבות ואנרגיה של אור. מצוין לגישור בין שני אנשים, למשל: לשמור על איזון באנרגיה הזוגית בעיקר כשיש בעיה כלשהי עם קשר הנישואין או בין שני חברים טובים או שותפים שיש קונפליקט בקשר שלהם. רצוי להשתמש בו כששני הצדדים הם במוכנות ובעלי רמה מינימלית של מודעות. הוא מתאים גם למצבי הצפה רגשית או מצב היסטרי. השפעתו של הגביש היא מהירה וחזקה ובמקרים של הצפה והיסטריה ניתן לראות תוצאות די מהר.