קלקנטייט Chalcantite

מראה: צבעה כחול עמוק ויפהפה, עד כדי כך שנראית כזכוכית. מקור השם מיוונית “קלקוס” משמעו נחושת ו”אנטוס” הוא פרח. בטבע מוצאים אותה לרוב באיזורים בהם כורים נחושת. לא מתאימה להכנת תמצית לשתיה. חשוב לדעת שיש בה אחוז גבוה יחסית של מים ולכן יש להמנע מהשרותה במים כי היא עלולה להינמס והיעלם בתוכם.

מידע גימולוגי: הנוסחה הכימית היא:  (Cu(SO4)•5(H2O שילוב של נחושת, חמצן, גופרית ומים. המשקל הסגולי הממוצע 2.2. הקשיות 2.5 בסולם של 1-10. צורת ההתגבשות הקריסטלית הפנימית היא טריקלינית ובטבע היא מופיעה לרוב במושבות.

שימוש אנרגטי כללי: אחוז גדול מאבני הקלקנטייט שניתן לרכוש כמושבה כחולה ובוהקת הן אבנים שנוצרו במעבדה, האנרגיה שלהן חלשה יחסית ורבים נרתעים מלהשתמש בהן לשימושים אנרגטיים ומעדיפים אותן כקישוט. כאבן כחולה היא באופן טבעי מתחברת לצ’קרת הגרון ונותנת לה חיזוק ותגבור, עוזרת לזרום עם המסרים שיש עניין להעביר לעולם ומחזקת את היכולת התקשורתית על כל רבדיה. השימוש הנפוץ בה ביותר הוא במדיטציה,  אחיזתה עוזרת לאנשים שמתקדמים לעבר מטרה או הישג להיות מרוכזים במטרתם ולחתור אליה ללא ליאות.

היבט רוחני: עוזרת להפנים את העובדה שבמציאות קיים רק הרגע הזה ה”כאן ועכשו”. מדיטציה בעזרתה מחזקת מסעות ותהליכים רוחניים כמו: מסעות חוץ-גופיים, תקשורים שונים וחלומות-צלולים (חלום מודע, בו החולם יודע שהוא חולם ומתנהל בתוכו תוך העזרו ביתרונות של החלום: שחרור מתלות במרחב הפיזי ומרחב הזמן) כדי לעבור תהליכים עמוקים ולהרחיב את התודעה.

היבט נפשי-רגשי: באופן עקיף עוזרת להתחבר לחיובי שבחיים, לחוש יותר שמחה ולא לבחור להכנס למקום של קורבנות וייאוש.

היבט מנטלי: כשיש קושי לקבל החלטות נותנת עזרה בברירת העיקר מן הטפל, עוזרת “לקרוא” בצורה נכונה יותר תגובות של אנשים ולהבין מצבים. עוזרת לעצלנים למיניהם לשנות את מנהגיהם וכן משפרת ‘דחיינות’. במקרים מסוימים עשויה אף לעזור לבעיית אגרנות (איסוף אובססיבי), למרות שבעיה כזו היא לרוב סימפטום קיצוני יחסית ורצוי להיעזר בשיטות טיפול נוספות במקביל.

היבט פיזי: עוזרת ומקילה על מצבי שגרון (ארתריטיס) ודלקות-פרקים בהצמדה למקום הכואב. מטהרת את הדם.