פנסייט Phenacite/Phenakite

מראה: אבן פופולרית ויקרה למדי. מופיעה במגוון צבעים, החל משקוף חסר-צבע, דרך צהובים למיניהם, ורוד, חום וגוונים שונים של אדום, וכן שילובים של כל הצבעים הנ”ל. בצורתה הגולמית היא מחורצת לאורכה. בהתגבהשות הפיזית מופיעה בגושים גרגריים, צורות עגולות, מבנים מחורצים ומוטות דקים וארוכים (שלעיתים מזכירים טורמלין). שמה נובע מהמילה “פנקוס” בשפה היוונית שפירושה “מטעה”. שם זה ניתן לה בגלל מגוון הצורות בהן היא עשויה להתגבש, מה שגורם לכם שלעיתים ניתן להתבלבל בינה לבין אבנים אחרות כמו טופז או טורמלין.

מידע גימולוגי: הנוסחה הכימית: (Be2(SiOשילוב של בריליום, סיליקה וחמצן. הקשיות הממוצעת 7.5 בסולם של 1-10, מבנה ההתגבשות הקריסטלי טריגונלי (משולש) והמשקל הסגולי הממוצע 3 גרם לסמ”ק. שקופה עד חצי-שקופה. מקורה מאיזורים רבים בעולם.

מידע אנרגטי: היא אינה מתאימה לכל אחד, וזו אולי הסיבה שלא רבים מחפשים אותה ומשתמשים בה במודע כאבן להתפתחות אישית. מקשרת בין תפקודים רוחניים ופיזיים. מתאימה אנרגטית לכל הצ’קרות, השימוש העיקרי בה רוחני: עוזרת למשתמש בה להתעלות למימדים גבוהים.

היבט רוחני: היא מחזקת אנרגיית ריפוי ונפלא לאחוז בה לצורך איזון אנרגטי וכן לשלבה במערכים טיפוליים על פי הצבע שלה. מתאימה למטפל בענידה או נשיאה בזמן טיפול: מחזקת את החיבור והכיוונון שלו למטופל בכל הרמות.

שימוש רגשי-נפשי: לכך יתאימו בעיקר אבנים צהובות או ורודות או שילובים של הצבעים הנ”ל. מחוללת איזון רגשי של איזור הלב תוך חיבור להיבטים הרוחניים של אותו אדם. המשמעות היא שאם יש סוגיה או קושי רגשי כלשהם, השימוש בפנסייט יביא את אותו אדם לנסות למצוא איזון לקושי שלו ברמות הגבוהות יותר של ההוויה.

שימוש פיזי: מתאימה בעיקר לסוגיות של מוח ושל הזרימה החשמלית במוח. ניתן להשתמש בה באחיזה או ענידה במקרים של פגיעות מוח שונות או נזקים מולדים במוח. גם במקרה של בעיות במוח שנובעות מסיבות גנטיות היא עשויה לתת תחושה טובה ולעזור להתמודד.