פנינה Pearl

מראה: הפנינה עשויה מחומר אורגני המופרש על-ידי רכיכה שחיה בצדפה כשחודר לתוכה גרגר זר כלשהו (חול וכדומה). החומר עוטף ומכסה את גרגר החול ונוצר גוש אטום וקשה, לרוב עגול. השימוש בה הוא לרוב בענידה כתכשיט. הפנינים המשובצות בתכשיט עוברות ליטוש ונראות ככדורים מושלמים או צורות עגולות מאורכות. קיימות גם פניני הבר שהן נפוצות ופופולריות, זולות יחסית ובעלות צורה פראית שלא תמיד מתאפיינת במבנה עגול. הפנינה נחשבת לקריסטל בזכות יכולתה להעביר אנרגית ריפוי. היא נוצרת בתוך סוגים רבים של צדפות ומכאן מגוון הצבעים הגדול. הנפוצות ביותר הן הפנינים בצבעי לבן וקרם, הן קיימות גם בורוד, צהוב, אפור, תכלת ושחור. יכולות להווצר במים מלוחים או מתוקים.

מיתוסים ואגדות: יש הרבה אגדות עממיות סביבה, למשל: שכדאי לתת לילד פנינה על מנת שתכוון אותו לגדול ולהיות אדם אוהב, טהור, מאמין ונדיב. מחרוזות פנינים עשויות לעבור במשפחה מאם לבת לאורך דורות רבים.

מידע גימולוגי:
הקשיות היא בדרגה 3 בסולם של 1-10. מבנה ההתגבשות פנימי אמורפי – חסר סדר פנימי. הנוסחה אינה קבועה, היסודות המרכיבים אותה הם קלציום, פחמן וחמצן עם תוספות משתנות של חומרים אורגניים. המשקל הסגולי הממוצע 2.7 גרם לסמ”ק.

שימוש אנרגטי כללי: תהליך היצירה שלה הוא תהליך היווצרות של משהו מרהיב ויפהפה מגרגיר חול לפנינה מושלמת ביופייה. זהו המיתוס על משהו פשוט המתהווה וצומח להיות דבר יפהפה ונאצל (כמו סיפור סינדרלה או הברווזון המכוער). זה עשוי לסמל לכל אחד את הפוטנציאל הפנימי והאפשרות להוציאו אל הפועל. הטוהר שהיא מעניקה פותח ערוצים לחיבור, הדרכה רוחנית והליכה בנתיב של צמיחה והתפתחות אישית. חשוב לדעת שאם משתמש בה אדם בעל אנרגיה שלילית שאינו על נתיב של מודעות עצמית, החשיפה ארוכת-הטווח לאנרגיה השלילית של העונד עשויה לגרום לה להתרוקן מאנרגיה  ולאבד את הברק.

היבט רגשי: האנרגיה שלה מגבירה טוהר, תמימות ואמון. היא סימבול ליושר ונמשכים אליה אנשים שאיכות זו טבועה בהם או שיש להם פוטנציאל לכך והפנינה תעזור להם להתחבר אליה. האנרגיה הנשית שלה מהדהדת לאנרגיה של הירח ומסמלת יופי טהור. היא מעוררת מודעות לכוח הנשי וחיבור אליו, פועלת במישור זה גם על גברים.

שימוש מנטלי: מטהרת את המחשבה ומגבירה את היכולת לקבלה והערכה-עצמית. מחזקת את החיבור לאיכויות הפנימיות ועוזרת להבין אילו איכויות חסרות ואילו רצוי לשפר. אנשים גסי-רוח או קולניים הנושאים או עונדים פנינים יוכלו לראות את חוסר האיזון בהתנהלותם, היא מעין מראה המאפשרת לאדם לראות את עצמו ואיך הוא נתפש על-ידי הזולת באופן מעודן ותומך. עוזרת לקבל ביקורת לשם שיפור עצמי. מצוינות לעוסקים בנושאים הדורשים דיוק פרטני וסבלנות כמו אמנים שיוצרים יצירות קטנות ומורכבות, מעצבי בגדים ותופרות עיליות.

שימוש פיזי: מקילה על נפיחויות שונות, מאזנת באופן כללי הפרעות-עיכול ואת כיס המרה. משפרת את תפקודה של המערכת הגניקולוגית הנשית. טוב לענוד או לאחוז פנינים בזמן לידה, מחזור קשה או גלי חום. מביאה הקלה גופנית ונפשית.

פנינים שחורות: נדירות יחסית, מהוות כאחוז אחד מכלל הפנינים. נוצרות בסוג מסוים של צדפה שחורה הגדלה במי הלגונה החמימים בימים הדרומיים.