סערת נפש

מאת ד"ר יורם יובל. הוצאת קשת

ד”ר יורם יובל הוא נכדו של הפרופסור לייבוביץ’ הידוע. הוא רופא שהתמחה בפסיכיאטריה ונוירו-ביולוגיה בישראל ובפסיכואנליזה באוניברסיטת קולומביה בניו-יורק. כיום הוא ראש תחום הטראומה בביה”ס לעבודה סוציאלית, בפקולטה ללימודי רווחה ובריאות באוניברסיטת חיפה. בנוסף הוא מרצה בביה”ס לרפואה של האוניברסיטה העברית ו”הדסה”. בשנים האחרונות הפך לדמות טלוויזיונית ידועה.

הוא משתף אותנו בחוויותיו כמטפל בשני ספרים מרתקים שכתובים בכשרון רב. הספר “סערת נפש” מביא את המושגים האחרונים מתחום הפסיכולוגיה, הפסיכיאטריה ומדעי-המוח ובשפה ברורה ופשוטה פורש בפני הקורא את כל החידושים האחרונים בתחום טיפולי זה. המידע מועבר באמצעות סיפורי טיפול המביאים לקורא את הן עולמם הפנימי של המטופלים והן את זה של יורם יובל, המטפל. הספר “מה זאת אהבה” שיצא מאוחר יותר, פורש גם הוא בפני הקורא את חוויותיהם ועולמם של שמונה מטופלים של יובל כשהסוגיות של אותם מטופלים נוגעות בנושאים שונים הקשורים באהבה. בספר נבחנות השאלות: מה מותר ומה אסור באהבה, מה נורמלי ומה חריג? מובאים בו כל הממצאים החדשים של הפסיכיאטריה, הפסיכולוגיה ומדעי המוח העוסקים באהבה.