סמוקי-קוורץ Smokey-Quartz

מאת מיכל ביאל-ויסלברג

מראה: אבן קוורץ חומה בגוון שנע בין אפור בהיר כמעט שקוף לחום כהה כמעט אטום. דומה בצורתה ותכונותיה לקריסטל-קוורץ. מתגבשת כגנרטור בודד, גוש או מושבה. שמה נגזר מצבעה המזכיר עשן. יש גרסה שלה, כהה במיוחד ונדירה שנקראת “מוריון” (מידע בסוף מחיצה זו).

מידע גימולוגי:
ההרכב הכימי של הקוורץ: SiO2 סיליקה וחמצן. מבנה ההתגבשות הקריסטלי הקסהגונלי, ובדרך כלל תופיע בגנרטורים משושים בעלי 6 פאות ו-6 סיומות, במושבות או בגושים. הקשיות בסביבות 7 בסולם של 1-10 והיא מאד פופולרית לשיבוץ בתכשיטים. פחות נפוצה ויותר יקרה מהקריסטל-קוורץ. המשקל הסגולי הוא: 2.65 גרם לסמ”ק.

שימוש אנרגטי כללי: השימוש בה מעניק קרקוע עדין, בו-בזמן היא מאזנת ומטהרת את צ’קרת הבסיס. דומה בתכונותיה לקריסטל-קוורץ, ההבדל העיקרי הוא שהקריסטל קוורץ היא אבן מתגברת והסמוקי-קוורץ בעלת אנרגיה מרגיעה. היא עוזרת לאהוב ולהוקיר את החיים. מפזרת וממיסה חסימות, בעיקר בשתי הצ’קרות התחתונות בעוד שהקריסטל-קוורץ מתאימה לכל הצ’קרות.

שימוש רוחני:
למרות שהיא אבן שמהדהדת לצ’קרות נמוכות, האנרגיה שלה מייצגת אור גבוה, שלא כמו אבנים ‘בוטות’ שמעלות מעל פני השטח אנרגיות מודחקות, היא אינה חודרנית, אלא מתייחסת לאנרגיות שנמצאות כבר “על פני השטח”. היא נוטה להמיס אנרגיות אלה כשהיא באה איתן במגע. לכן ניתן להמליץ עליה ללא חשש גם לאנשים לא מוכרים.

שימוש נפשי-רגשי: היא אבן של אהבה הפועלת מהשורש (צ’קרת הבסיס), פעולתה מתבטאת בכך שהיא מושכת את כוח האהבה ממרכז הלב ומורידה אותו לבסיס. תומכת  במקרה של דכדוך וגישה שלילית לחיים ועוזרת להתמודד עם פחד מהחיים. נותנת כוח להגשים חלומות ולממש דברים בפיזי.  עוזרת  להתחבר לאינסטינקטים הבסיסיים, מרגיעה סיוטי לילה, גם אצל ילדים באופן כללי מצוינת להתמודדות עם בעיות שינה.

היבט מנטלי: בזכות הקרקוע העדין היא מתאימה לאנשים רחפניים, לכאלה שהחיבור שלהם לחיים חלש ולאלה שאינם אוהבים את החיים. טובה מאד ללוות תהליכי גמילה מהתמכרויות שונות מאחר ומחברת לאהבה-עצמית שחסרה למי שמתמכר. מסייעת לאדם להשלים עם גופו, ליבו, חייו ועולמו, קבלה המאפשרת להרגיש יותר אהבה לעצמי ולזולת. מומלצת לבעלי אידיאלים גבוהים ושאיפות, שאינם מסוגלים ליישם דברים בעולם הפיזי, תחזק אצלם את הדחף להגשים את חלומותיהם.

היבט פיזי: מעודדת עיבוד חומרים נפשיים ופיזיים ושחרור תוצרי לוואי מיותרים, לכן מומלץ להניחה באיזור האגן (צ’קרת הבסיס) אם יש בעיה ביציאות. מאזנת את היכולת להפטר מפסולת שמצטברת בגוף ובנפש במקביל. במובן הנפשי-רגשי עוזרת לאדם להפרד באהבה מדברים שאינו זקוק להם יותר. אחת האבנים המתאימות ביותר לחולי סרטן, מעניקה קרקוע, מחברת לכוחות נפשיים בסיסיים שעוזרים להתמודד עם המחלה.

מוריון: סוג נדיר יחסית של סמוקי קוורץ, זהה לה בחלק מהתכונות האנרגטיות, הצבע שלה חום כהה חזק וזוהר והאנרגיה שלה חזקה ועוצמתית יחסית לסמוקי-קוורץ שהעוצמה שלה עדינה יחסית. המוריון מקרינה אור חזק לכל הצ’קרות, גבוהות ונמוכות ויש לה אנרגיית קרקוע חזקה במיוחד, שלא כמו הסמוקי, היא אבן הגנה חזקה ומנקה את המערכת מהצטברויות של אנרגיות שליליות על ידי כך שהיא ממוססת אותן. אנשים מסוימים ירגישו משיכה חזקה אליה ובחוויה איתה יגיעו למימדים גבוהים. חשוב לוודא שמדובר במוריון טבעית, מאחר ונפוצות מאד אבני סמוקי או קריסטל-קוורץ שקיבלו הקרנה רדיואקטיבית במעבדה ונמכרות כסמוקי קוורץ איכותיות או מוריון. אבנים אלה עשויות לשבש את השדה האנרגטי של האוחז בה ולגרום לתחושת סחרחורת, ניתוק או אי נוחות.

.