יצירת העושר. תודעת העושר בשדה כל האפשרויות

מאת דיפאק צ'ופרה. הוצאת מודן

זהו אחד מתוך סדרה של ספרים בהם מדבר ומדריך אותנו צ’ופרה בנושא של שגשוג, בספר זה הוא מדבר ישירות על נושא הכסף ואיך ליצור אותו.

הספר מורכב מ-4 פרקים: הראשון מדבר באופן כללי על שפע מהו, השני מונה את הצעדים ליצירת השפע וכדי להקל מוזכרים 26 צעדים, כל אחד מהם מיוצג על-ידי אות לועזית לפי הסדר שלהן מ-A עד Z. הפרק השלישי מחבר  לנושא של תשומת הלב ובמילים אחרות: למודעות עצמית. הפרק הרביעי והאחרון מביא הדהוד של 25 ביטויים ממוספרים מ-1 ועד 25 המבטאים את מה שקורא לו צ’ופרה “שדה הקיום הטהור”, מקור כל היש והפוטנציאל האלוהי.

ספר קל וקריא. כדאי שיהיה בהישג יד בכל שלב של יצירת החיבור לשפע.