המימורפייט Hemimorphite

מראה: בצורתה הגולמית מופיעה בדרך כלל כגוש גרגירי, משטח, או נטיפים מאורכים. הצבע הוא לרוב תכלכל או ירקרק ולעיים רחוקות יותר ורוד, חום, צהוב ואפור. שמה נגזר מהשפה היוונית, בה פרוש המילה “המי” הוא חצי, ו”אמורפי”: חסר-צורה, זאת למרות שיש לה מבנה קריסטלי ברור. השם ניתן לה כנראה בזכות יכולתה לעזור למשתמש בה לשאוף להוויה אמורפית (רוחנית).

מידע גימולוגי:
הנוסחה הכימית: Zn4Si2O7(OH)2·(H2O)  שילוב של אבץ, סיליקה חמצן וחנקן. מבנה ההתגבשות אורטהורומבי (שלושה צירים השונים זה מזה באורך ומאונכים זה לזה בזווית של 90 מעלות). הקשיות 5 בסולם של 1-10. המשקל הסגולי הממוצע 3.45 גרם לסמ”ק. שקופה למחצה עד שקופה לחלוטין. מקורה בעיקר מדרום אמריקה, אפריקה והמזרח-הרחוק.

שימוש אנרגטי כללי: אבן רוחנית המתאימה לתהליכים רוחניים ונפשיים של מודעות עצמית תוך שימוש בתהליכים של מדיטציה, פתרון חלומות והתעלות למימדים גבוהים. לרוב היא מגיעה במושבות או משטחים גדולים יחסית ואחיזתה מחזקת סלחנות, חמלה ורצון להביא שלום פנימי וחיצוני.

שימוש נפשי-מנטלי: מחזקת דימוי עצמי, הערכה ובטחון-עצמי. מרככת ומפחיתה אגואיזם ואגוצנטריות ומחזקת אהבה-עצמית בריאה ומציאותית. אבן מרגיעה היכולה לאזן היסטריה ותוקפנות. מתאימה לנוטים לרגזנות והתפרצויות. מחזקת אמפתיה כלפי הזולת, אמון ונדיבות ומגבירה יצירתיות.

שימוש רוחני: מתאימה ללוות את המשתמש בה במסע להתפתחות עצמית דרך חוויות רוחניות. מחברת לחזון הפוטנציאל הגבוה ביותר שלו. תוך כדי כך שומרת על הרמוניה אנרגטי בין הרמות השונות (פיזית, רגשית, מחשבתית, רוחנית). טובה לתהליכי תיקשור עם מימדים אחרים.

שימוש פיזי: מעודדת ניקוי הגוף מרעלים. מאזנת את התיאבון ומעודדת תהליך הבאת הגוף למשקלו האידיאלי. עוזרת למשתמש בה להתחבר לעוצמה הפנימית הנדרשת לצורך עשיית תהליך כזה. טובה להרפס. המימורפייט צהובה מרגיעה תופעות של אולקוס.

היבט מקצועי: מצוינת לעוסקים בהילינג ובסוגים שונים של ריפוי רוחני ואנרגטי. מאפשרת למטפל האנרגטי לחזק את החיבור שלו להדרכה הפנימית כדי להעביר דרכו בצורה הטובה ביותר אנרגית-ריפוי עבור המטופל. תתאים לאנשים העוסקים בשינוי מודע של הגוף הפיזי כמו דיאטנים ומדריכי-כושר.