ג’יפסום (כללי) Gypsum

מראה: משפחת הג’יפסום כוללת בין היתר את האבנים: אלבסטר, סלנייט ושושנת המדבר. אבנים בעלות התגבשות גרגירית וסלעית בחלקה, רכות ושבירות. למעשה מדובר בסוג של גבס.

מידע גימולוגי: ההרכב הכימי הוא: Ca(SO4)·2(H2O) שזה שילוב של קלציום, גופרית, חמצן וחנקן. החמצן הוא המרכיב העיקרי (יותר מ-50%), הגופרית (סולפור) והקלציום מהווים יחד כ-45% נוספים, יש בה אחוז גבוה יחסית של מים. מבנה ההתגבשות הקריסטלי הוא מונקליני (חד-שיפועי) כשבאופן חלקי היא מתגבשת במבנה סלעי חסר-סדר קבוע. המשקל הסגולי נע בין 2.30 ל-2.33 גרם לסמ”ק. הקשיות נמוכה ביותר ועומדת על דרגה 2, כך שהן נשברות ומתפוררות בקלות רבה ואינן מתאימות לשיבוץ בתכשיטים או הכנת קמעות או פסלונים, למרות זאת הן מאד פופולריות.

קישורים למחיצות של אבני ג’יפסום שונות:

קישור למחיצה של האלבסטר

קישור למחיצה של שושנת המדבר (Desert-Rose)

קישור למחיצה של הסלנייט