אמטרין Ametrine

מראה: רוב אבני הסיטרין הן אבני אמטיסט שהתחממו באופן טבעי בבטן האדמה או באופן יזום במעבדה. הצבע משתנה אז מסגול לחום-צהוב. כשהתהליך נפסק באמצע, מתקבלת האמטרין: אבן שיש בה שילוב של שני הצבעים.  לעיתים הסגול חזק יותר ולעיתים הצהוב, אך כדי שהאבן תוגדר אנרגטית כאמטרין צריך להיות ייצוג משמעותי לשתיהן. אבני האמטרין המשובחות ביותר הן אלה שנוצרו בטבע, אז השינוי קורה לאורך זמן והוא מבוסס יותר.

מידע גימולוגי: צורת ההתגבשות החיצונית היא זו של הסיטרין והאמטיסט: מושבות של שיניים בעלות קצה משושה, שיניים בודדות או גושים. האמטרין נדירה יחסית, מה שמסביר את מחירה הגבוה למדי. ההרכב הכימי: SiO2 סיליקה וחמצן. מבנה ההתגבשות הקריסטלי הקסהגונלי-משושה. הקשיות בדרגה 7 והמשקל הסגולי הממוצע 2.76 גרם לסמ”ק.

תכונות אנרגטיות: מבחינה אנרגטית, הסיטרין והאמטיסט נמצאות בשני הקצוות של הסקאלה: התדר הצהוב של הסיטרין מייצג חשיבה, ריכוז, אינטלקט ואסרטיביות. התדר הסגול של האמטיסט לעומת זאת, מחבר למימדים גבוהים של עבודה רוחנית, חיבור לרוח, והשקטת העשייה לטובת ההוויה. החיבור ביניהן באותו מינרל מעיד על טרנספורמציה. איזון בין שני קצוות בעל עוצמה רבה המאפשר תהליכים משמעותיים של התפתחות ושינוי.

היבט רוחני: האמטרין מייצגת שילוב של שתי איכויות שונות זו מזו, את השילוב בין הנשי והגברי ובין השכלי והרוחני בתוך כל אדם. מצוינת למדיטציה בעיקר בתקופות בהן מתהווה שינוי. מאפשרת כניסה מהירה לתוך מצבים גבוהים של תודעה. האמטיסט שבה מחדדת ומשביחה את תכונות הסיטרין ולמעשה מתפקדת האמטרין כסיטרין רוחנית. הסיטרין שבה מחדדת ומשביחת את תכונות האמטיסט והיא מתפקדת כאבן רוחנית (אמטיסט) שיש בה חיבור חזק לכאן ועכשו.

היבט חשיבתי: מנקה את המחשבה,  מצלילה אותה וממרכזת את האדם לתוך עצמו תוך כדי כך שמאפשרת כניסה של רעיונות חדשים וגבוהים לתוך המציאות היומיומית. ניתן לשאתה גם כשיש התכווננות לשינויים שהם לטובה, אך נחווים כקשים. כמו עזיבת מקום העבודה לצורך התחלה חדשה.

היבטים פיזיים: מצוינת כשנמצאים בתהליכי שינוי פיזי הנובעים מהזמן החולף כמו: גדילה פיזית  בגיל ההתבגרות ושינויים של גיל המעבר. יכולה לחבר את האדם הנמצא בתהליך זה ליופיו של התהליך וליכולת להשתבח ולהבשיל. תומכת  בתהליכים בהם אדם עובר ניתוח המשנה את הגוף כמו ניתוח פלסטי, וכן במצבים של השתלות איברים טבעיים או מלאכותיים. מצוינת כשמחלימים ממחלת האנורקסיה, מחלה מסוכנת שבמהלכה עשויים  הגוף הפיזי והמנטלי לעבור שינויים כימיים ופיזיים.