אלבסטר Alabaster

מראה: בעברית ידועה גם כ”בהט”. זהו בעצם סוג של גבס. הצבע בדרך כלל לבן או שקוף, אך בהתאם למינרלים הקיימים בסביבה בה היא מתגבשת ניתן למצוא אותה גם בצבעים אדום, צהוב, ורוד, ירוק, חום ושחור. לעיתים משולבת עם קריסטלים כמו פלואוריט וקלציט. אבן עתיקה למדי שמקושרת לארץ מצרים, שם קיימת בשפע כמחצב טבעי. ניתן למצוא אזכורים  לגבי השימוש בה גם בתרבויות יוון  וסין העתיקות.

מידע גימולוגי: שייכת למשפחת הג’יפסום, אליה משתייכות גם הסלנייט ושושנת המדבר. ההרכב הכימי: Ca(SO4)·2(H2O) הוא שילוב של קלציום, גופרית, חמצן וחנקן. החמצן הוא המרכיב העיקרי (יותר מ-50%), הגופרית (סולפור) והקלציום מהווים יחד כ-45% נוספים, יש בה אחוז גבוה יחסית של מים. האלבסטר הוא מחצב נפוץ בו משתמשים בין היתר לבנייה ויצירת כלי בית, פסלים וקישוטים שונים. ניתן להפיק ממנו גם תרופות.  הקשיות נמוכה ביותר: 2 בסולם של 1-10. מבנה ההתגבשות הקריסטלי מונקליני (חד-שיפועי) מעורב עם מעט מבנהסלעי חסר-סדר קבוע. המשקל הסגולי נע בין 2.30 ל-2.33 גרם לסמ”ק. חצי-שקופה עד אטומה.

היבט אנרגטי-רוחני: אחיזתה נותנת תמריץ לקידום ויצירה. מחזקת את הפתיחות אל המימד הרוחני, לצורך זה חשוב שלמשתמש יהיו סקרנות ורצון להפתח לרוחניות, אצל אנשים סקפטיים וציניים זה לא יעבוד. טובה לליווי מדיטציה, מצוינת לאלה שמחוברים לידע מתקופת מצרים העתיקה, כולל יסודות אלכימיים וגיאומטריה קדושה. אצל אנשים שנמצאים ברמה רוחנית גבוהה עשויה להתרחש חזרה לתקופה בה תוכננו הפירמידות וכניסה למעמקי הסודות שמאחוריהן. יש לה יכולת למשוך דברים אל המשתמש בה או לחליפין, למשוך דברים ולהרחיקם מן המשתמש ואפשר לתכנת אותה לצורך זה. כמו-כן, ניתן ללטש אותה מתוך התכוונות בצורות גיאומטריות שונות שיכולות לכוון  לכך שהיא תעורר רבדים מסוימים אצל המשתמש בזמן מדיטציה.

שימוש מנטלי-נפשי: היא אבן מחזקת בעלת יכולת טעינה. ניתן לשים אבני טיפול על גוש של אלבסטר כדי לחזק אותן ולהטעין אותן באנרגיה. מחזקת את העמדה של המשתמש בה בבואו לקבל החלטות. מגבירה את הסלחנות של המשתמש בה כלפי עצמו ואחרים. אחיזתה עוזרת למוסס כעסים.

היבט אקולוגי: מעוררת כבוד כלפי הפלנטה, משמעות החיים עליה וחשיבות השמירה עליה. מעודדת צורות חשיבה והתנהגות בוגרות ועל ידי כך מאפשרת לתפקד טוב יותר בתקופות לחץ.

שימוש פיזי: טובה לסוגיות שונות של הלב הפיזי. היכולת שלה להפיג כעסים טובה לשימוש כרפואה מונעת. למשל: כדאי להמליץ עליה לאדם שמרבה לכעוס עד כדי כך שקיימת דאגה לבריאותו הפיסית.

ניקוי: מאחר ועשויה מגבס וחול, אין להשרותה במים מאחר והיא עשויה להתפורר בתוכם. מאותה סיבה לא מכינים ממנה תמציות. כמו-כן לא ניתן לנקות אותה עם מלח.

קישור למחיצה הכללית של משפחת הג’יפסום