אגת מוס Moss Agate

מאת מיכל ביאל-ויסלברג

מראה: שקופה, כולה או בחלקה, המראה הוא לעיתים כמו של מים המכילים מינרלים, גרגירים ועצמים שונים. על-פי רוב היא בגוונים שונים של ירוק, בעיקר כהה, אך קיימת גם באדום, כחול, צהוב, חום ושחור או שילובים שלהם על-פי המינרלים שהתגבשו בתוך האבן. מזכירה את יופיים של יערות הגשם או של מקורות מים צלולים ועשירים. משתמשים בה לעיתים בטקסים שאמאניים של הבאת גשם.

תיאור גימולוגי: ממשפחת האגת ששייכת למשפחת הקוורץ הענפה. ההרכב הכימי זהה לזה של כל אבני הקוורץ: SiO2 תרכובת של סיליקה וחמצן. הקשיות היא 7 בסולם של 1-10 ומבנה ההתגבשות הקריסטלי הפנימי הקסהגונלי-משושה.

שימוש אנרגטי: מהדהדת לכוח המרפא של הטבע והצמחייה. אבן מאזנת ומרגיעה. מתאימה לאנשים שבעבודתם יש להם קשר ישיר עם הצמחייה, כמו: גננים, חקלאים, אנשי בוטניקה ויערנים. בנוסף למאפייניה הייחודיים יש לה את כל התכונות הבסיסיות של אבני האגת. מזכירה למשתמש בה את העוצמות הפנימיות שקיימות בתוכו ועוזרת להתחבר אליהן מתוך מקום שקט.

היבט רגשי-מנטלי: עוזרת לשחרר באופן מהיר וממוקד כעסים ומרירות. האנרגיה שלה מכוונת להרמוניה עם הזולת.

שימוש פיזי: מרגיעה ומאזנת את הלב הפיזי והריאות, מחזקת את המערכת החיסונית ולכן מעולה כרפואה מונעת באופן כללי,טובה לסוגיות שונות של טיפול בעור.